Faglig formidling

Tungt og indviklet stof kan gøres levende og tilgængeligt

 

Som fagbladsjournalist og pjecemager gennem en årrække har jeg erfaring med forskellige former for faglig formidling:

• Popularisering. LO’s udgave af FFI-rapporten om krænkelser af faglige rettigheder globalt. FN’s konventioner i bladet International Horisont.

• Åbning og forklaring af faglige tekster fra SFI, Beskæftigelsesministeriet, CASA, Danmarks Statistik, FFI, ILO, WTO, Arbejdsskadestyrelsen, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet.

• Formidling af problemstillinger i lejeloven, vedrørende patientklager og arbejdsskadeserstatninger (LO-bladet, Metal, Kooperationen).

• Formidling af fagligt bygge-boligstof til Byg-Tek og Byggeforum.

• Formidling af integrationsregler i forbindelse med Bosnier-pjecen (Metal).

• Formidling af miljøplan for kommune.