Strategi & sparring

Hvilken kommunikationsstrategi skal der lægges for at nå et mål?

Har du og din virksomhed brug for sparring?

Kommunikation kan mere end at udforme budskabet og sikre forståelsen. Kommunikation er også et glimrende ændringsværktøj, som med fordel kan bruges i HR-processer og internt i virksomheden, men også strategisk i forhold til offentlighed og omverden.

Jeg har erfaring med virksomhedskommunikation, medarbejderkommunikation, ledelseskommunikation, strategisk kommunikation og konfliktkommunikation.

Hvis det går galt, kan den rigtige kommunikation ofte få slukket branden.

Kan tilbyde:

• Rådgivning til virksomheden (fx brandslukning)
• Opfølgning på interessentundersøgelse
• Mediestrategi, kommunikationsstrategi
• Pressearbejde, pressekontakt, pressehåndtering, medieovervågning
• Hjælp til politikudvikling
• Hjælp til ændringsprocesser
• Sparring. Kvalificeret modspil med henblik på formidling
• Coaching til udfærdigelse af tekster og budskaber