Se giraffen

Kommunikationsuddannet

Journalist og cand.comm. med dansk som andet fag

Min uddannelse foregik på Roskilde UniversitetsCenter med først en to-årig humanistisk basisuddannelse og derpå en overbygning, der forløb over tre moduler på danskfaget og tre moduler på kommunikationsuddannelsen samt et praktikforløb i DR.

Kommunikator Michael Jagd foran et talende vandfald

På danskfagets sprogmodul gik projektet ud på at analysere P.L. Ølgaards argumentation og sprogbrug omkring Three Mile Island uheldet. På tekstmodulet blev det til et projekt om Björn Afzelius som politisk og kunstnerisk eksponent for musikbevægelsen i Sverige. Specialemodulet “Blomster og pistoler” var en studie i Henrik Nordbrandts agentroman “Finckelsteins blodige bazar” og dens forhold til spændingsgenren, det tyrkiske landskab og Nordbrandts lyrik.

På kommunikationsfagets kombinationsmodul handlede det om faglig formidling i en gruppe, der producerede et videogram ud fra Ivan Malinovskys digt “Benzinhjertet”.
Projektet viste video som redskab for udtryksfærdigheder i gymnasiet. På medie- og institutionsmodulet var projektet – i avisform – en analyse af ugeavisen København og dens forhold til læserne og af modpressens forhold.

På det afsluttende formidlingsmodul producerede jeg en dramatiseret lydmontage “Brudflader” om kulturelt ubehag blandt unge og om identitetsdannelse under indtryk af værdisammenbrud, arbejdsløshed og ny teknologi. Samt en medfølgende kvalitativ målgruppeafprøvning.
Lydmediet og montageformen arbejdede han med ved siden af som freelancer for DR’s Uge-Revyen på P1.
  
  

Flere slags giraffer

Giraf, mike og lyttebøffer

Okapien - en lyssky skovgiraf.

Noget, der bobler?

Lad det komme til udtryk som en gejser


I udbrud !